สูตรปุ๋ยกล้วย

       ปันจุบันนี้กระแสการทำเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างมาแรง เพราะผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะนโยบายกีดกันทางการค้าของประเทศที่นำเข้าสินค้าเกษตรจากบ้านเรา เราจึงปฏิเสฐไม่ได้เลยว่าในอนาคตการใช้สารเคมีต้องลดลงอย่างแน่นอน หรือถูกจำกัดการใช้ มีการจดบันทึกการใช้ให้ปลอดภัยและเกิดผลระทบต่อผู้บริโภคน้อยที่สุด แต่สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยยังมีความจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี เพราะกล้วยสามารถนำสารอาหารไปใช้ได้ค่อนข้างเร็วและยังหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด ในการใช้ปุ๋ยเคมีควรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักร่วมด้วย เพราะในระยะยาวดินจะไม่เสียและเป็นการลดต้นทุนค่าปุ๋ยอีกด้วย

สูตรปุ๋ยกล้วย คุณยาว 0925488631

www.กล้วยหอมทองปทุม.com


อายุกล้วย /สูตรปุ๋ยที่ใช้

1 เดือน 46-0-0

2 เดือน 46-0-0 + ขี้ไก่ หรือปุ๋ยอินทรีย์

3 เดือน 25-7-7

4 เดิอน 25-7-7 + ขี้ไก่ หรือปุ๋ยอินทรีย์

5 เดือน 16-16-16 หรือ 15-15-15

6 เดือน 18-46-0 หรือ 13-13-21

7 เดือน 13-13-21

8 เดือน 13-13-21 + 16-16-16

9 เดือน 13-13-21 + 16-16-16


หมายเหตุ
***สูตรปุ๋ยดังกล่าวอาจใช้ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเพราะสภาพความสมบูรณ์ของดินแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ควรทำการตรวจดินก่อนการเพาะปลูกพืช

***ปริมาณที่ใช้ อายุกล้วย 1-4 เดือน ใส่100 กรัม/ต้น (ประมาณ 1 อุ้งมือ) หลังจาก 4 เดือนขึ้นไป ใส่ 200 กรัม/ต้น

      ***ในเดือนที่ 6 เกษตรบางรายใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0 ช่วยทำให้ได้หวีดก

      ***เมื่อกล้วยเริ่มตัดได้ 2-3 รอบ ต้องให้ปุ๋ยเพิ่มในต้นที่มีเครือแต่ยังไม่ได้ตัด เพื่อเร่งโต เพราะถ้ากล้วยช่วงนี้ได้อาหารไม่พอก็จะเล็ก และจะสุกเมื่ออายุครบ 9 สัปดาห์


      ***เรื่องเชื้อรา ที่ใบกล้วย วิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกัน ในช่วงการเริ่มเป็น ก่อนเกิดการลุกลาม ระบาด ไปทั่วทั้งแปลง และหมั่นสังเกตอาการ และรีบแกไขอย่างทันท่วงที และไม่ควรใช้ยาชนิดเดียว เพราะอาจเกิดการดื้อยาได้

     ***ยาเชื้อรา โพรพิแนบ, ไดฟิโนโคนาโซล, อะซอกซีสสโตรบิน, คาเบนดาซิม, โพรพิโคนาโซล

     ***ช่วงก่อนออกปลีควรผสมยาจับใบเพื่อให้ยาทำงานได้ดีขึ้น

     ***ยาเชื้อราใบ หากฉีดช่วงกล้วยออกปลีแล้วห้ามผสมยาจับใบทุกชนิด หากผสมยาจับใบจะทำให้ผิวกล้วยลาย

 

สำคัญที่สุด ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เกษตรกรต้องเรียนรู้พืชเพราะกล้วยเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเมื่อได้อายุ ไม่เกี่ยวกับฤดูการ เหตุนี้กล้วยจึงสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่การปลูกในช่วงเดือนที่แตกต่างกันก็จะเจอปัญหาที่ค่อนข้างต่างกันครับ

 

 

 Visitors: 854,646